اطلاعات محصولات

دستگاه مراکش، با ایجاد کشش در ناحیه پایینی کمر و برداشتن فشار از روی دیسکها، باعث بهبودی فرد می شود و کاهش فشار از روی ستون مهره ا این فرصت را به بدن میدهد تا خود را بازیابی نماید.

اساس کار تمام دستگاه های کشش کمر، lumbar traction unit، کشش در ناحیه پایین کمر بیمارانی است که به درد کمر مبتلا هستند و یا دیسک کمر دارند. دستگاه کشش کمر مراکش محصولی است کاملا ایرانی که توسط نخبگان ایرانی طراحی و تولید شده است و در جهت کاهش درد در بیماریهای زیر موثر است.

v     ورم مفاصل و استخوانها

v     سردرد

v     فتق دیسک

v     گرفتگی عضلات

v     خشکی و سفتی مفاصل

v     فشردگی ریشه عصبها و درهم تنیدگی عصب و عضله

v     تنگی کانال

v     سیاتیک

v     دیسک دژنره

v     دیسک برامده

فیلم روش استفاده از مراکش

بروشور مراکش  ( عکس از بروشور بسته دستگاه)